Tumu Gerard te Heuheu

Ko Te Heuheu Tukino VII te ariki nui o Ngāti Tūwharetoa.