Hi, I'm Eliz81.

mi-0 He kore mōhio tēnei tangata ki te reo Māori.