Ko te reo Pākehā rānei te reo Ingarihi (English) te reo matua o Ingarangi. Ko te reo Pākehā he reo take Tiamani.

Ko te whānui o te reo Pākehā
EN (ISO 639-1)
Reo Māori Reo Pākehā
Kia ora! Hello!
Kei te pēhea koe? How are you?
Āe Yes
Kāo No
Ko wai tōu ingoa? What is your name?
Kāore au e mārama. I don't understand.
Kia ora Thank you
Tahi One
Rua Two
Toru Three
Whā Four
Rima Five
Ono Six
Whitu Seven
Waru Eight
Iwa Nine
Tekau Ten