Ko te reo Pākehā (reo Ingarihi (English) rānei) te reo matua o Ingarangi.

Ko te whānui o te reo Pākehā
EN (ISO 639-1)

Ko te reo Pākehā he reo take Tiamani.

Reo Māori Reo Pākehā
Kia ora! Hello!
Kei te pēhea koe? How are you?
Āe Yes
Kāore No
Ko wai tōu ingoa? What is your name?
Kāore au e mārama. I don't understand.
Kia ora Thank you
Tahi One
Rua Two
Toru Three
Whā Four
Rima Five
Ono Six
Whitu Seven
Waru Eight
Iwa Nine
Tekau Ten