Āmiorangi

I te horopaki rere tuarangi, ko te āmiorangi tētahi mea e hangā ana e te tangata, e whakatakototia ana ki tētahi āmio, arā ko tētahi ara e taiāwhio ana i tētahi whetū, aorangi rānei.

Ko Sputnik, te āmiorangi tuatahi